Call us: (+4) 021.224.73.73
(+4) 074.488.88.96

Lawyers

       Echipa de avocaţi de la DIANA DRAGOMIR ȘI ASOCIAȚII este coordonată de avocatul fondator Diana-Elena Dragomir.

     Experimentat practician şi unul dintre cei mai reputaţi apărători ai drepturilor garantate de Convenţia Europeană în cauzele care se judecă la Strasbourg, nu doar împotriva României, cât şi împotriva altor state, precum Marea Britanie, Italia, Germania sau Moldova, Diana-Elena Dragomir a pledat cu succes în sute de dosare, unele de o amploare şi importanţă deosebite. Printre acestea, un număr relevant de cauze „nouvelle-affaire” au dus la modificarea legislaţiei naţionale ca urmare a hotărârilor Curţii de la Strasbourg. Cu titlu de exemplu: prima condamnare a României pentru încălcarea art.1 pct.1 din Protocolul nr.7 adiţional la Convenţie care a determinat modificarea legislaţiei naţionale privind regimul străinilor (Lupsa), prima hotărâre de măsuri interimare luată de CEDO împotriva României în baza art. 39 din Regulamentul Curţii Europene pentru protejarea dreptului la viaţă (Knecht), obligarea Statului Român la schimbarea legislaţiei în materia regimului de detenţie, urmare a condamnării pentru încălcarea dreptului la viaţă (Iorga), prima hotărâre în care CEDO trimite la Noul Cod de Procedură Civilă pentru recuperarea integrală a daunelor materiale (Bernd), prima hotărâre de revizuire a unei hotărâri CEDO în materia dreptului de proprietate (Aectra), prima hotărâre prin care se recunoaşte dreptul unei persoane de a fi medic şi avocat în acelaşi timp, practicând ambele profesii concomitent (Mateescu).

     Avocatul Diana-Elena Dragomir este expert extern al Consiliului Europei şi formator naţional în programele derulate de către Consiliul Europei, pentru instruirea avocaţilor români în practica şi procedura Curţii Europene, autor al lucrarii „Curtea Europeană a Drepturilor Omului după 2010 – Ghid legislativ” şi coautor al “Rolul judecătorilor şi al procurorilor în protecţia şi promovarea drepturilor copilului” şi “Rolul şi responsabilităţile poliţiştilor în protecţia  şi promovarea drepturilor copilului”.