Sună: (+4) 021.224.73.73
(+4) 074.488.88.96

Avocati

    Departamentul de C.E.D.O. de la DIANA DRAGOMIR şi ASOCIAȚII este coordonat de avocatul fondator, doamna Diana-Elena Dragomir.

    Experimentat practician şi unul dintre cei mai reputaţi apărători ai drepturilor garantate de Convenţia Europeană în cauzele care se judecă la Strasbourg, nu doar împotriva României, cât şi împotriva altor state, precum Marea Britanie, Italia, Germania sau Moldova, doamna avocat Diana-Elena Dragomir a pledat cu succes în sute de dosare, unele de o amploare şi importanţă deosebite. Printre acestea, un număr relevant de cauze „nouvelle-affaire” au dus la modificarea legislaţiei naţionale ca urmare a hotărârilor Curţii de la Strasbourg. Cu titlu de exemplu: prima condamnare a României pentru încălcarea art. 1 pct 1 din Protocolul nr 7 adițional la Convenție, care a determinat modificarea legislației privind regimul străinilor (cauza Lupșa), prima hotărâre de măsuri interimare luată de CEDO împotriva României, în baza art. 39 din Regulamentul Curții, pentru protejarea dreptului la viață (cauza Knecht), obligarea Statului Român la schimbarea legislației în materia regimului de detenție, urmare a condamnării pentru încălcarea dreptului la viață (cauza Iorga și alții), prima hotărâre în care CEDO trimite la Noul Cod de Procedură Civilă pentru recuperarea integrală a daunelor materiale (cauza Bernd), prima hotărâre de revizuire a unei hotărâri CEDO în materia dreptului de proprietate (cauza Aectra), prima hotărâre prin care se recunoaște dreptul unei persoane de a practica medicina și avocatura în același timp (cauza Mateescu), prima hotărâre în care CEDO condamnă România pentru încălcarea dreptului de a avea copii (cauza Nedescu) etc.

    Doamna avocat Diana-Elena Dragomir este expert extern al Consiliului Europei şi formator naţional în programele derulate de către Consiliul Europei, pentru instruirea avocaţilor români în practica şi procedura Curţii Europene, autor al lucrarii „Curtea Europeană a Drepturilor Omului după 2010 – Ghid legislativ” şi coautor al “Rolul judecătorilor şi al procurorilor în protecţia şi promovarea drepturilor copilului” şi “Rolul şi responsabilităţile poliţiştilor în protecţia şi promovarea drepturilor copilului”.

 

 

     Departamentul de LITIGII de la DIANA DRAGOMIR şi ASOCIAȚII este coordonat de doamna avocat Raluca Palievici.

     Cu o experienţă de peste 10 ani în domeniul litigiilor, în arii de practică precum drept civil, contencios-administrativ, comercial şi proceduri de executare silită, doamna avocat Raluca Palievici asigură reprezentarea clienţilor naţionali, regionali şi internaţionali ai societăţii de avocatură "DIANA DRAGOMIR şi ASOCIAȚII" în faţa instanţelor de judecată interne.

     În ultimul an, doamna avocat Raluca Palievici şi echipa de avocaţi pe care o coordonează au asistat cu succes clienţii Societății în sute de dispute acoperind o gamă largă de litigii complexe.