Sună: (+4) 021.224.73.73
(+4) 074.488.88.96

Penalul afacerilor

     Într-o strânsă legătură cu activitatea profesională desfăşurată în faţa Curţii de la Strasbourg, expertiza DIANA DRAGOMIR ȘI ASOCIAȚII a inclus, încă de la început, cauze care vizează penalul afacerilor, în apărarea clienţilor noştri acuzaţi de săvârşirea unor infracţiuni de natură economică, financiară şi administrativă.

     DIANA DRAGOMIR ȘI ASOCIAȚII asigură asistenţă juridică şi reprezentare persoanelor fizice şi persoanelor juridice care deţin calitatea de subiecţi procesuali (suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente, martor) în procedurile penale care au ca obiect săvârşirea infracţiunilor prevăzute de Codul penal, de legile speciale penale sau de legile speciale nepenale, dar care conţin dispoziţii penale, indiferent dacă organul judiciar este unul civil sau militar.

     Deşi investigarea niciunei infracţiuni nu excedează cunoştinţelor de specialitate pe care le deţinem, anvergura şi complexitatea relaţiilor comerciale ce definesc actuala stare socială a determinat ca, urmare a gradului înalt al prestaţiei noastre profesionale şi prin soluţiile favorabile avute în dosarele instrumentate de unităţile de parchet specializate aferente Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, infracţiunile ce compun sfera Dreptului penal al afacerilor (white-collar crime) să constituie partea cea mai consistentă a portofoliului Departamentului de Drept penal al societăţii noastre.

     Astfel, echipa noastră de avocaţi este specializată în acordarea de asistenţă juridică si reprezentare în cauze penale având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 241/2005, spălarea banilor prevăzută de Legea nr. 656/2002 și Legea nr. 129/2019, infracțiuni specifice dreptului societar prevăzute de Legea nr. 31/1990, infracțiuni specifice procedurilor de insolvență prevăzute de Legea nr. 85/2006 și de Legea nr. 85/2014, infracțiuni de corupție prevăzute în Codul Penal și în Legea nr. 78/2000, precum şi în orice altă cauză în care, dată fiind supraspecializarea profesională a organelor de anchetă, se impune a abordare corespunzătoare a apărării.

     DIANA DRAGOMIR ȘI ASOCIAȚII asigură asistenţă juridică şi reprezentare în faţa judecătoriilor, Tribunalelor civile şi Tribunalelor Militare şi unitaţilor de parchet aferente, Curţilor de apel şi Curţii Militare de Apel şi unităţilor de parchet aferente, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi unităţile de parchet aferente, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie (D.N.A.), Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) şi Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (S.I.I.J.)

     De asemenea, societatea noastră de avocatură oferă servicii calificate de asistenţă şi reprezentare juridică în fata Curţii Constituţionale, în susţinerea excepţiilor de neconstituţionalitate formulate în faţa instanţelor de judecată, precum şi asistenţă juridică în faţa Departamentului pentru Lupta Antifrauda (D.L.A.F.).

 

Servicii juridice:

  • Asistenţă juridică şi reprezentare în faza de urmărire penală (formulare plângere, denunţ, plângere prealabilă, constituire de parte civilă în procesul penal);
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedura de aducere la cunoştinţă a calităţii de suspect şi în procedura de aducere la cunoştinţă a calităţii de inculpat.
  • Redactare plângeri faţă de actele de urmărire penală şi de cercetare penală, în cursul urmăririi penale;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedura camerei preliminare desfăşurate ca urmare a plângerii formulate împotriva Ordonanţei de clasare sau a dispoziţiei din Rechizitoriu ce conţine soluţia de clasare;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în faza camerei preliminare desfăşurate ca urmare a sesizării cu Rechizitoriu a instanţei de către unitatea de Parchet, precum şi formularea de cereri şi excepţii urmare a învestirii judecătorului de cameră preliminară;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în cursul judecăţii în primă instanţă a cauzelor penale, în calea de atac a apelului, în calea de atac a recursului în casaţie, în contestaţiile formulate faţă de actele de dispoziţie asupra măsurilor preventive, asupra măsurilor asiguratorii şi asupra altor măsuri procesuale, precum şi în procedura judecării cererilor de contestaţie în anulare şi revizuire.
  • Asistenţă juridică în procedurile judiciare speciale, respectiv în procedura Acordului de recunoaştere a vinovăţiei, Contestaţia privind durata procesului penal, în procedura Reabilitării, în procedura de Reparare a pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri.